IN-Ordning

NEDBETALING AV DIN ANDEL AV FELLESGJELDEN

(IN-ORDNING)

Borettslaget vil etablere en ordning for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld. Dette gjør at du kan innbetale hele eller deler av andel fellesgjeld i tillegg til det opprinnelige innskuddet - egenkapitaldelen. Dette får virkning på de månedlige felleskostnadene som blir redusert ved at lavere andel fellesgjeld gir lavere kapitalkostnader.

Eksempelvis vil månedlige felleskostnader kun bestå av driftskostnader dersom man velger å betale hele totalprisen og ikke ha andel fellesgjeld. Ordningen er betinget av at fellesgjelden løper med flytende rente. En nedbetaling av fellesgjeld kan ikke reverseres. Det vil ikke være mulig å foreta nedbetaling før alle boliger i borettslaget er innflyttet/solgt og fellesgjelden er etablert med den nødvendige sikkerheten. Det vil påløpe et gebyr fra forretningsfører for hver innbetaling etter IN-ordningen. Har du spørsmål til dette eller ønsker ytterligere forklaring, vennligst ta kontakt med ansvarlig megler eller forretningsfører.

portrett bilde av smilende dame som ser inn i kameraet
Heidi Solvang
Eiendomsmegler MNEF
Prosjektsjef Nybygg
Telefon:
35 56 97 70
 / 
portrett bilde av smilende mann som ser inn i kameraet
Per Øverland Heia
Eiendomsmegler
Eiendomsmegler1 Telemark avd. Nybygg
Telefon:
 /